2022-2023

Assoleix i certifica el teu nivell de competència digital docent!

Definim la competència digital docent (CDD) com la integració de destreses, habilitats i actituds per dur a terme la tasca docent a les aules implementant les tecnologies digitals. El Marc de referència de la competència digital docent descriu aquestes competències digitals, els seus nivells d'assoliment i els continguts i les àrees de coneixement que comprenen. L’oferta formativa que us presentem us permetrà assolir i certificar el vostre nivell de CDD (A2, B1 o B2):

Què és el nivell A2 de la CDD?

Com a docents, comencem a posar en pràctica les competències digitals en situacions educatives reals. Es relaciona amb una aplicació pràctica tutelada, tant en el treball a l’aula com en l’ús de les tecnologies digitals. 

Què és el nivell B1 de la CDD?

Integrem les tecnologies digitals en diferents contextos de treball. Aquesta integració aporta millora en la pràctica utilitzant les tecnologies de manera autònoma: seleccionem continguts digitals adequats a la consecució dels objectius d’aprenentatge de l’alumnat i emprem les tecnologies digitals complint els protocols de seguretat i protecció de dades.

Què és el nivell B2 de la CDD?

Desenvolupem experiències d’adaptació en l’ús de les tecnologies digitals a noves situacions o per resoldre problemes quotidians a l’aula. Disposem d’un ampli repertori de recursos i estratègies que emprem de manera flexible i selectiva. Analitzem experiències d’altres docents i modifiquem els aspectes rellevants per transferir l’ús de les tecnologies digitals d’uns contextos a d’altres de nous.
 

 

 

Competència digital docent (CDD)

CDD2302B
Nivell B1: IA generativa en la creació artística: una visió des de la innovació educativa
Ferran Adell Espanyol
15 gener de 2024 - 30 març de 2024
CDD2301C
Nivell A2: Revoluciona la teva manera d'ensenyar. Tecnologies digitals per a l'aprenentatge.
Ferran Adell Espanyol
15 gener de 2024 - 15 febrer de 2024
CDD2303B
Nivell B2: Reptes i oportunitats de la IA generativa en l'aprenentatge, un canvi de paradigma
Ferran Adell Espanyol
15 gener de 2024 - 15 març de 2024

Navegant en l'oceà digital: Llegir, pensar i créixer amb sentit crític

Tecnologia digital, programació competencial i treball per projectes

Assoleix i certifica el B2 de competència digital docent!

Format’ i transforma la teva aula!

Format virtual

 

Descripció:

Adreçada a centres, i amb la voluntat d’impulsar-ne la transformació digital, amb aquesta formació els docents assoliran i certificaran el nivell B2 en competència digital docent, que implica l’ús de les tecnologies digitals (TD) a la pràctica docent de manera contextualitzada, adaptant i emprant les TD per generar noves situacions d’aprenentatge com a part integrada de la programació d’aula.

Hi han de participar 15 docents de cada centre, que poden ser de diferents nivells educatius i de diferents matèries.

Calendari provisional:

Octubre de 2023 - març de 2024

Preinscripcions:

Si esteu interessats a participar-hi, podeu omplir aquest formulari i us contactarem ben aviat!

Per tal de garantir-ne la contextualització, emmarcarem aquesta formació en competència digital en un treball transversal que pugui implicar professorat de diferents àmbits i que tingui com a eix vertebrador una lectura.

En aquest projecte treballarem el foment de la lectura, vinculant-la amb les diferents competències i continguts curriculars mitjançant les tecnologies digitals.

Estructura del projecte:

La formació, de 70 hores lectives, es durà a terme entre el setembre de 2023 i l’abril de 2024, i es dividirà en dues etapes:

  1. Part teòrica: es treballarà la formació per projectes en el nou marc curricular i els recursos i eines digitals de què disposem per treballar de manera integrada, competencial i transversal, així com la utilització responsable de les TD i el codi deontològic, entre d'altres. 

           Es farà principalment en línia, per fer-la més compatible amb els horaris dels docents inscrits, durant el primer trimestre del curs 2023-2024.

           Durada: 35 h

  1. Aplicació a l’aula: els docents inscrits de cada centre aplicaran el projecte a l’aula, dins l’horari lectiu, i amb la tutorització i l’acompanyament d’un dels formadors del curs. La lectura l’escollirà lliurament el centre, i per tant podran treballar els continguts i eixos temàtics que desitgin. 

           Aquesta part de la formació es durà a terme durant el segon trimestre del curs 2023-2024.

Durada: 35 h

Continguts:

Sis àrees, que són cadascuna de les categories en les quals s’organitzen les competències digitals dels docents en diferents aspectes de les activitats professionals de la pràctica professional:

  • Compromís professional. Ús de les tecnologies digitals per a la comunicació; coordinació, participació i col·laboració dins del centre educatiu i amb altres professionals externs; millora de la pràctica docent a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica; desenvolupament professional i protecció de les dades personals, i privacitat, seguretat i benestar digital de l’alumnat en l’exercici de les seves funcions.
  • Continguts digitals. Cerca, modificació, creació i compartició de continguts digitals educatius.
  • Ensenyament-aprenentatge. Gestió i organització de l’ús de les tecnologies digitals en l’ensenyament-aprenentatge.
  • Avaluació i retroacció. Utilització de tecnologies i estratègies digitals per millorar l’avaluació, tant de l’aprenentatge de l’alumnat com del procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Empoderament de l’alumnat. Ús de les tecnologies digitals per millorar la inclusió, l’atenció a les diferències individuals i el compromís actiu de l’alumnat amb el seu propi aprenentatge.
  • Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Capacitació dels estudiants per utilitzar de manera creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la participació segura en la societat digital, la creació de continguts, el benestar, la preservació de la privacitat, la resolució de problemes i el desenvolupament dels seus projectes personals.

S’ha sol·licitat la subvenció de les formacions, perquè us resulti gratuïta a partir del mes de juliol de 2023. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.  

Si esteu interessats en la formació de centres, podeu omplir aquest formulari, i us contactarem ben aviat.