El Col·legi, amb l'objectiu de promoure activitats culturals d'oci entre els col·legiats, manté descomptes amb diferents institucions que beneficien el nostre col·lectiu.