241502 - Vols desenvolupar la competència comunicativa i la competència digital per mitjà de la ràdio per podcast?

 • Àrea temàtica:

  Metodologia d'aula i innovació educativa

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Altres

Professorat:

Francesc Xavier Medina Yrigoyen

Dates:

Del 23 d’octubre al 9 novembre

Dies:

Hores:

20 h

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

85,00 €

No col·legiat/ada:

135,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

85,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella


 

Aquest curs és un nivell intermedi, pensat per adquirir experiència autònoma en la utilització de les tecnologies digitals en la tasca professional, mitjançant l’aplicació de coneixements, procediments i actituds en l'ús de les tecnologies digital en la pràctica docent, i incorporar el món del podcast als diversos nivells de l’aprenentatge per desenvolupar la competència comunicativa i la digital.

Els continguts es basen en les diverses eines 2.0 que s’utilitzaran perquè el professorat pugui crear contingut didàctic i promogui que l'alumnat les utilitzi. Les eines són de diversa tipologia i permeten la pràctica d’aspectes sonors per publicar-lo. La transcripció per escrit dels alumnes, treballant per parelles, en un entorn digital és el primer pas per a l’assoliment de la competència comunicativa. L'enregistrament posterior dels alumnes és un reforç de l’expressió oral, que finalitza amb el tractament digital d’efectes sonors. Aquestes tres fases, escriptura, enregistrament i tractament sonor, unides a la publicació, esdevenen tot un procés de col.laboració entre l’alumnat, amb ús de diccionaris en línia, notificacions de xats en documents compartits i accés a webs amb recursos sonors.

Els participants d’aquest curs primer hauran de crear i experimentar totes aquestes fases, amb la publicació posterior en un lloc web de ràdio.

 

 1.  Algunes consideracions tècniques i informatives prèvies 
 2.  Introducció al món de la ràdio i al podcast
 3.  Aplicacions per enregistrar la veu en local i en espais en línia: Speakpipe, Online voice recorder, Vocaroo, Rev_onlinevoicerecorder. Nocions de l’aplicació Audacity, prestacions i possibilitats
 • Audacity: enregistrar, barrejar efectes, incorporar música, crear silencis i fer ús d’altres prestacions… creant l'mp3
 •  Recursos a la xarxa de lliure distribució de música i efectes de so per implementar en Audacity. En visitarem diversos però ens centrarem en Youtube Audio Library, Banc d'imatges i sons-Ministeri d'Educació i XTEC_Ràdio
 1.  Creació d’un espai en línia de Google Site / blog on inserir el Gadget d’àudio/mp3. Treball dels codis embed / html
 2.  L’escaleta d’un podcast
 3. Estructura d’una escaleta. Exemples radiofònics d’escaleta
 4. Espai en línia: documents compartits de Google com a espai col·laboratiu per treballar en equip
 5. Com acompanyem els alumnes en la revisió i l'orientació del treball que fan: tractarem com fer comentaris, notificacions, afegir complements als documents, oferir retroacció dins del document en línia
 6.  L’avaluació pedagògica per mitjà de rúbriques: com avaluar les produccions dels teus alumnes. Farem ús dels documents compartits de Google, en la versió Excel en línia
 7.  Possibles generes literaris de tractament: descripció, entrevista i reportatge
 8.  Exemples de ràdio educativa
 9.  Exemples de programes de diverses ràdios comercials inspiradors per a l’àmbit educatiu, pel seu format
 10.  Altres recursos tècnics per incorporar al teu espai de docent
 • Altres webs en línia on penjar els àudios: Ivoox i Soundcloud
 • Recursos per treballar ràdio i àudio: Zara-radio, Spreaker, 123apps, Youtube
 • Teleprompter o com treballar la lectura en veu alta
 • Cronòmetres en línia, o com mesurar el temps de lectura
 • Dj’s, programa on barrejar músiques i àudio. En els diversos punts s’informarà sobre la protecció de dades en la utilització de les eines

Francesc Xavier Medina Yrigoyen

Diplomat en Magisteri per la Universitat Ramon Llull i de Teologia per l'ISCREB. Mestre de primària des del 1991, actualment a Jesuïtes Poble Sec. Impulsor de Ràdio Escolar i impartint formació en Eines TIC 2.0 als mestres des del 2011. Imparteixo classe de català també a adults nouvinguts, i disfruto envoltant-me de gent, natura, fent senderisme, esport i conreant inquietuds culturals.

Cal que tot l'alumnat pugui enregistrar so des del seu ordinador i tingui un compte Gmail de Google i el programa AUDACITY.

 

Avaluació:

 • Entrega i superació de les tasques encarregades en els blocs, per a la creació dels arxius de podcast i lloc d’allotjament
 • Interès mostrat al llarg del curs
 • Presentació del disseny del projecte a implementar a l’aula

Tasques de certificació:

 • Tasca 1: Creació d’àudio en format mp3, on el participant barregi música, efectes de so, incorpori silencis, i altres prestacions. Es valorarà la qualitat del producte final
 • Tasca 2: Creació d’escaleta per a un futur programa de ràdio, enriquida amb informacions i recursos. Es valorarà el disseny del document compartit de Google, les parts, la mesura del temps, els recursos en l’elaboració, etc.
 • Tasca 3: Enregistrament del programa redissenyat a l’escaleta. Es valorarà la creativitat, el contingut, el tractament del so, etc.
 • Tasca 4: Creació d’un lloc web / blog, lloc de presentació dels podcasts i programes de l’àrea. Es valorarà la maquetació, el disseny, l’estructura i el contingut
 • Tasca 5: Creació d’una rúbrica per avaluar un programa o podcast creat pel participant al curs
 • Tasca 6: Creacions de podcasts lliures per nodrir el lloc web / blog creat
 • Tasca 7: Creació del disseny del projecte per aplicar a l’aula