Agnès Creus Izquierdo
Direcció
administracio@cdl.cat
Ana Masllorens Sibils
Formació
formacio@cdl.cat
Pura Serena i Barrobés 
Comunicació i assessorament lingüístic 
comunicacio@cdl.cat
Míriam Morera Matesanz 
Disseny gràfic
miriam.morera@cdl.cat
Sabrina Navarro Domènech
Comptabilitat 
comptabilitat@cdl.cat
Gemma Ràfols Tomàs
Atenció al col·legiat 
borsa@cdl.cat
Xavier Paz Cabot
Atenció al col·legiat
matricula@cdl.cat