KBIP/COMconèixer

 

KBIP (Knowledge Building International Project) és una xarxa internacional de construcció de coneixement de manera col·laborativa entre professors, alumnes i experts de Catalunya i de diferents països, a través d'una metodologia compartida, la plataforma Knowledge Forum i altres aplicacions informàtiques. A Catalunya se li ha donat el nom de COMconèixer des de l’inici per ressaltar el valor de compartir i comunicar coneixement.

Objectius

 El projecte KBIP/COMconèixer es proposa assolir els objectius següents:

 • Desenvolupar la metodologia de treball per projectes, focalitzant el caràcter col·laboratiu a l’aula, al centre, a la xarxa de Catalunya i a la xarxa internacional.
 • Coordinar la xarxa local de professors de Catalunya que s'integren en una xarxa internacional formada per tots els països participants.
 • Formació en la metodologia de treball a partir del disseny de les activitats a desenvolupar amb els alumnes, fonts d’informació diverses i l'estudi d'altres experiències.
 • Utilització de tecnologia, especialment el Knowledge Forum, plataforma informàtica creada i actualitzada per l’Institute for Knowledge Innovation and Technology (IKIT), de la Universitat de Toronto, que dona suport als processos de construcció conjunta de coneixement i a l’avaluació dels resultats.

Protagonistes i llengua de comunicació

 • Els protagonistes principals són els alumnes dels centres educatius.
 • El professorat actua com a guia i dinamitzador i es compta també amb assessors externs.
 • La llengua vehicular varia segons el nivell educatiu dels alumnes i els grups amb qui es col·labora. Les llengües utilitzades són el català, l’anglès i el castellà. També es poden utilitzar altres llengües segons les concrecions del currículum al centre.

Seminari de Formació i Coordinació

Cada curs escolar s’organitza un seminari, de periodicitat mensual, que permet actualitzar la formació del professorat implicat en el projecte i fer un seguiment del treball dels centres. Els temes estudiats en els diferents projectes continuen vinculats als Objectius del Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030 de l’ONU). Alguns dels temes estudiats per l’alumnat de primària han estat “Diferents tipus d’energia i estalvi energètic” i “Comparing cultural perspectives”, i per alumnat de secundària, “Les emocions”, “La covid i el medi ambient”, “L’oli d’oliva -A timeless treasure: Exploring the wonders of olive oil, including its life-saving potential-“ i “L’Islam: cultura, religió, història, drets i deures, art...”.

Centres participants a Catalunya

Són centres educatius de Catalunya que tenen una llarga experiència en projectes de cooperació internacional. Es vol afavorir l’intercanvi qualitatiu i les bones pràctiques (good work & good practice) amb l’objectiu d’aprofundir en autèntiques qüestions i construir conjuntament teories que les expliquin i nous coneixements.

S’ha col·laborat amb escoles i instituts de diversos països: el Canadà, els Estats Units, Mèxic, Colòmbia, Finlàndia, Hong-Kong, Grècia i Itàlia.

S’ha organitzat conjuntament amb l’IKIT una sessió de Seminari virtual, el 19 de maig de 2021, on es va presentar la Xarxa de Catalunya, es van analitzar experiències d’escoles i es va debatre com avançar en els itineraris de noves idees en el marc dels ODS i en el paper de les emocions en la construcció del coneixement.

 

Vídeo sobre els projectes elaborats en els set centres que formen part del KBIP-COMConèixer (2021)

 

 

 

Coordinació amb la xarxa internacional

La xarxa internacional està coordinada per la Universitat de Toronto i compta amb la participació de diferents xarxes educatives, universitats i centres de recerca de diferents països. Els professors de la Universitat de Toronto, Carl Bereiter i Marlene Scardamalia, n’han estat els inspiradors i dinamitzadors i també la professora Thérèse Laferrière, de la Universitat Laval del Québec.

La coordinació es concreta a:

 • Facilitar estudis, recerques i debats que ajudin a progressar en línies de recerca i en eines d’anàlisi.
 • Donar suport a treballs conjunts duts a terme entre escoles de diferents països.
 • Fer una convocatòria anual d’un seminari conjunt obert a la participació de tots els implicats en el projecte (Knowledge Building Summer Institute), on es fa un seguiment dels avenços i s’enceten noves línies d’estudi.
 • Editar i distribuir la revista mensual Knowledge Building International Newsletter.

Avaluació

 • Des de l’inici del desenvolupament del projecte s’han dut a terme avaluacions externes per trobar proves dels resultats i orientar canvis.
 • El Consell Superior d’Avaluació, del Departament d’Ensenyament, va dur a terme la primera avaluació el 2006, que va ser publicada a la col·lecció “Documents”, núm. 8.
 • La segona avaluació del projecte COMconèixer es va publicar el 2014, a la col·lecció “Documents”, núm. 32. 
 • Durant el curs 2018- 2019 es va dur a terme un nou procés d’avaluació dirigit pel professor Josep Gallifa, de la URL. El resultat d'aquesta avaluació ha estat publicat amb el títol "The Knowledge Building International Project as an Innovative Learning Environment" al Canadian Journal of Learning and Technology, vol. 47, n. 2 (2021).