La Intercol·legial

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya té com a finalitats reforçar la presència social dels col·legis professionals, divulgar les seves funcions d’interès general, impulsar projectes comuns, actuar com a interlocutor amb les administracions i estudiar qüestions que afectin el col·lectiu transversalment.

El Col·legi forma part de la Junta Directiva de la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya des del començament l’any 2011. La Intercol·legial representa més de cent corporacions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats de tots els sectors professionals. El Col·legi és membre de la Comissió Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats i des del 7 de juny de 2018 en lidera la Comissió d'Ensenyament.

En podeu trobar més informació al seu web.