La World Federation of Associations of Teacher Education (WFATE) integra les associacions de formació del professorat d’Europa (ATEE), dels Estats Units (ATE-USA), del Canadà (IAKB), d’Austràlia (ATEA), d’Àfrica (AATE) i de Hong Kong. El Col·legi de Doctors i Llicenciats està integrat a l’ATEE i també a la WFATE. Durant el període 2016-2018 va ser-ne presidenta Mireia Montané, directora dels Programes Internacionals del Col·legi i actualment membre del WFATE Board.

7a Conferència biennal, del 12 al 14 de juliol de 2023

Aquesta conferència, "Re-imagining Teacher Education: From Words to Action", se celebrarà a la Universitat de Victòria, a la Columbia Britànica, Canadà. Enguany no hi ha la possibilitat de participar-hi telemàticament, però una de les sessions, "Vectors in Education: Making Transformation Happen", el 14 de juliol, serà portada per Ray Gallon i Neus Lorenzo. Podeu consultar tot el programa en aquest enllaç.

 

6a Conferència, celebrada a Houston del 12 al 15 de novembre de 2021

El tema general de la sisena i darrera Conferència ha estat Social Justice in Education: Celebrating Diversity, Inclusion, and Interculturalism in our Global Society”.

La conferència inaugural va anar a càrrec d’Stefania Giannini, subdirectora general d’Educació de la UNESCO. Va explicar que el 2021 se celebrava el 75è aniversari de la constitució de la UNESCO, creada precisament per afavorir un desenvolupament científic i cultural en tots els països implicats. Va comentar que veia una coincidència absoluta entre els plantejaments de la UNESCO, especialment l’ODS n. 4, i el títol de la conferència. També va esmentar que la pandèmia ha afectat moltes escoles, alumnes i professors, d’arreu del món, especialment a alguns països i ha comportat noves desigualtats que cal tenir en compte. L’educació i els professors estan al centre dels canvis que s’ha d’introduir i necessiten el suport i l’intercanvi com el que es proposa ala Conferència de la WFATE, per trobar iniciatives que ajudin a avançar en l’aprenentatge, la salut i el benestar de tothom. Va aplegar 156 participants dels diferents continents i cal destacar que l’aplicació informàtica utilitzada va permetre participar en les diferents sessions (generals, simultànies, de debats/propostes i de coordinació), veure la relació de tots els participants i mantenir-hi comunicació personalitzada, i accedir a la documentació de diferents ponències i experiències.

L’atenció a la diversitat de l’alumnat i la promoció de la justícia social des de l’educació, van ser tractades des del punt de vista curricular a l’escola i també en activitats extraescolars. Pel que fa a les experiències de tipus més curricular, se’n van presentar algunes més vinculades a les diferents àrees i nivells educatius i d’altres més interdisciplinàries. També es va organitzar una visita virtual al museu de la NASA a Texas, pensat com espai de recursos educatius. En diferents moments es va fer una referència molt positiva a la 4a Conferència, celebrada a Barcelona l’any 2016, on es va tractar per primera vegada el tema de l’educació infantil i l’educació d’alumnes amb NEE -va ser quan Mireia Montané va assumir la presidència de la WFATE. Es va convidar a participar en un grup de recerca, a Catalunya. Neus Lorenzo i Ray Gallon en van proposar un.

Es va anunciar el relleu ala presidència de l’organització, que passa de Paul Paese dels Estats Units a Jenene Burke, d’Austràlia, que s’encarregarà de la preparació de la 7a Conferència, prevista per a l’any 2023. Continuarà la coordinació amb les altres associacions de professors: ATE, ATEE, ATEA i CATE. El tema de la 7a Conferència s’haurà d’anar definint al llarg del mandat de la nova presidenta. Pel que fa al lloc, es fan diferents propostes, com ara alguna ciutat del Canadà, l’Àfrica o França.

Per obtenir informació complementària de les activitats i les conferències, com la de Barcelona del 2016, que va ser organitzada conjuntament pel CDL i la Societat Catalana de Pedagogia de l’IEC, es pot accedir al web https://www.worldfate.org/.

 

Conferències biennals

Les conferències biennals anteriors es van celebrar celebrat a Chicago, Nairobi i Pequín, a Barcelona (2016), a Melbourne (2018) i a Houston (2021), en modalitat telemàtica a causa de la pandèmia de la covid-19.

Revista electrònica de la WFATE

 El CDL va fer arribar un escrit informatiu de la proposta de publicació d’un monogràfic sobre l’educació en temps de pandèmia a tots els inscrits a la 4a Conferència de Barcelona, el 2016. Han estat publicats articles molt interessants de diversos professors de Catalunya al Journal of the World Federation of Associations for Teacher Education, dedicada monogràficament al tema “Learning, Teaching and Teacher Education in a Global Pandemic”, vol. 4, n. 1, publicada el març de 2021:  

  • Josep Gallifa, Carme Amorós i Mireia Montané. TEACHING AND LEARNING UNDER COVID-19 IN THE EDUCATIONAL AND HIGHER EDUCATION SYSTEMS OF CATALONIA AND SPAIN, p. 43. 
  • Elena Gayán, Fina Guitart, Núria López i Julio Pérez. CIENCIA_CONFINADA: MAKING SCIENCE IN LOCKDOWN, p. 66. 
  • Martí Teixidó. PEDAGOGY AND 21st CENTURY DIGITAL TECHNOLOGY: TEACHING DURING A PANDEMIC AND IMPROVING AN OUTDATED MODEL, p. 89. 
  • Maria de Montserrat Oliveras Ballús. “WHEN WE THOUGHT WE HAD ALL THE ANSWERS...”: The Binomi, online 3.0 Technopedagogical Project, online and remote teaching, p. 100.