L'Associació Héloïse és una organització europea que té com objectiu salvaguardar el llegat que ens han deixat rellevants pedagogs que continuen sent referents en el món de l’educació avui. Mitjançant col·loquis anuals, es dona a conèixer i es preserva aquest patrimoni pedagògic i, alhora, s'ajuda a entendre millor, a analitzar i a posar en valor tant la història com l’actualitat d’aquests pedagogs en el context contemporani. Aquest enfocament, per descomptat, s’associa al coneixement de pedagogs contemporanis d’altres països i regions d’Europa.

Col·loqui a Barcelona 2019: “Pedagogies de la democràcia i la resistència a l’Europa del segle XX i fins avui”.  Els dies 7-9 de febrer de 2019, es va celebrar el Col·loqui a Barcelona, organitzat per l’Associació Héloïse, l’Institut d’Estudis Catalans, el Col·legi de Doctors i Llicenciats, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la Fundació Ferrer i Guàrdia, la Fundació Marta Mata i Garriga i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana. El programa del Col·loqui va incloure conferències, taules rodones, comunicacions i la presentació dels itineraris personals i pedagògics de cinc grans pedagogs catalans: Francesc Ferrer i Guàrdia, Rosa Sensat i Vilà, Alexandre Galí i Coll, Ramon Fuster i Rabés i Marta Mata i Garriga.  

 

 Accés a informació complementària

 

Plafons informatius

 

Publicació final

El juliol de 2021 va sortir publicat el llibre Pedagogies de la democràcia i la resistència a l’Europa del segle XX i fins avui, editat per l’Institut d’Estudis Catalans, col·lecció Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, n. 52.  El llibre, a cura de Josep González-Agàpito, Carme Amorós Basté i Jordi Garcia Farrero, recull les principals aportacions al Col·loqui. S’ha fet arribar un exemplar del llibre a tots els participants al Col·loqui.