Qui som

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), amb més de set mil col·legiats, és sobretot el col·legi professional dels docents, de tots els docents, per història i per voluntat de ser.

La dignificació i el prestigi de la professió docent requereixen que hi hagi un col·legi professional dels docents, que permeti compartir els reptes, l’experiència, el respecte i l’excel·lència de la professió docent, no només des de la sòlida preparació científica en l’àmbit de l’especialitat escollida, sinó també, i sobretot, des d’una sòlida formació didàctica.

Perquè la docència és una professió, més enllà d’una titulació.

Quins són els nostres objectius

Des de la fundació l’any 1899, la història del Col·legi és la història d’un compromís amb l’educació, de defensa i promoció de la llengua, la cultura i la història, i de compromís amb el país.

 • Defensar els interessos dels docents, objectiu reconegut per la normativa vigent.
 • Promoure l’excel·lència professional dels professors com a requisit indispensable per millorar  l’educació.
 • Vetllar per la dignificació social i econòmica dels llicenciats.
 • Treballar pel reconeixement de la professió docent i dels seus professionals, els docents, per la seva consideració social i el seu prestigi.
 • Consolidar el nostre protagonisme institucional i mantenir la voluntat de servei al país.
 • Afavorir un espai de diàleg, formació i discussió, sempre obert al debat i al foment de l’excel·lència.

Què fem

 • Exercim la representació i la defensa de la professió davant l’Administració, les institucions, els tribunals, les entitats i els particulars, amb legitimació per ser part en tots els litigis que afectin els interessos.
 • Oferim formació permanent per als col·legiats, com l’Escola d’Estiu, l’Escola de Tardor, l’Escola d’Hivern, la Universitat Sènior, cursos de preparació d’oposicions, i també organitzem jornades i seminaris específics.
 • Acompanyem els joves titulats des del final de l’etapa de formació universitària fins a la incorporació a la vida professional. 
 • Hem elaborat el Codi deontològic de la professió docent, com a eina d’autoregulació professional, que proporciona als docents unes normes bàsiques de comportament i els facilita una pràctica professional més segura.
 • Oferim la cobertura i l’assessorament del nostre servei jurídic.
 • Tenim una borsa de treball exclusiva per als col·legiats.
 • Editem diverses publicacions periòdiques i gratuïtes centrades en la professió, com ara l’Agenda de Tardor, d’Hivern i d’Estiu, la Revista anual i el Full Virtual, a més de la informació d’actualitat que difonem per les xarxes socials.

A qui representem

Acollim un ventall de col·lectius diversos

 • Docents d’infantil, primària, secundària i batxillerat

També professionals de la cultura que desenvolupen activitats relacionades amb el món de l'edició, arqueòlegs, titulats que treballen en l'àmbit dels museus i de les arts en general (museòlegs, conservadors, exposicions, etc.), intèrprets, traductors i correctors, entre d’altres.

La història del Col·legi

La commemoració del centenari del Col·legi, l’any 1899, ens va brindar l’oportunitat de reconstruir, ni que fos a grans trets, la història de la nostra institució.

Albert Balcells és l’autor d’aquesta publicació, El Col·legi fa cent anys, on esbossa l’evolució del Col·legi, des dels orígens fins a l’any 1999. Les pàgines que segueixen ens mostren una trajectòria complexa i a vegades agitada, paral·lela a l’evolució convulsa del segle XX. Però sobretot ens ensenyen que l’actual Col·legi és fruit de l’esforç i la dedicació d’un gran nombre de persones. 

Si bé és cert que tots plegats –la Junta de Govern i els col·legiats en general– podem sentir-nos justament orgullosos del camí recorregut fins ara, hem de ser conscients de la necessitat de dissenyar un projecte de futur capaç de respondre a les necessitats plantejades per l’actual societat.

PDF El Col·legi fa cent anys 

Marc legal

El Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per assolir els seus objectius. La seva personalitat jurídica està regulada pels seus Estatuts, aprovats pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Cal destacar que el Col·legi és una institució privada amb una dimensió pública, tal com va corroborar la Sentència 20/1988, del 18 de febrer de 1988, del Tribunal Constitucional. Les administracions, doncs, poden demanar la col·laboració del Col·legi per mitjà de la delegació formal de certes atribucions administratives.