Canal de denúncies

Canal de denúncies

Comunicació interna sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, el Col·legi ha implantat un canal per poder detectar possibles riscos d'incompliment, queixes, irregularitats i actes de corrupció, o informar-ne,  de manera confidencial i protegida, amb les característiques següents:

  • Permet que les persones físiques puguin informar sobre alguna de les accions o omissions a què fa referència l'article 2 de la Llei 2/2023, fonamentalment en preteses infraccions de la UE i infraccions penals o administratives greus o molt greus.
  • No és el mitjà per a denúncies de la professió docent.
  • Només el poden visualitzar els gestors del cas, que protegiran i mantindran la confidencialitat als comunicants. Aquesta identitat anònima i confidencial ho és per a totes les parts involucrades durant el procediment de resolució del cas.
  • Ofereix un espai segur i fiable. La denúncia pot ser anònima o nominal (identificada).

En podeu trobar més informació en aquest enllaç.