OP2400 - Actualització acadèmica i aspectes practicodidàctics en Llengua Castellana i Literatura

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  Semipresencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel

Dates:

Del 6 d’octubre de 2023 al 16 de febrer de 2024

Dies:

Divendres

Hores:

De 16.30 a 19.30 h

Total hores:

70

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

490,00 €

No col·legiat/ada:

700,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

490,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs és format pels blocs actualització de continguts (revisió i presentació del temari) i aspectes practicodidàctics (unitats, situacions d’aprenentatge i consideracions sobre la programació didàctica).

La formació se situa dins dels requeriments legislatius i pedagògics de la LOMLOE, i dels nous currículums en vigor del Departament d’Educació.

Metodologia

Presentació diària del formador dels continguts dels temes i les qüestions pràctiques triades.

Després de l’exposició dels temes observarem quina és la seva millor aplicació didàctica i construirem diferents documents didàctics: unitats, seqüències i materials de programació. El propòsit és abordar tots els components habituals del document didàctic: objectius, continguts, competències, activitats, avaluació, diversitat (NEE) i recursos.​

 • Presentar els materials i els continguts del temari d’oposicions, així com l’estat actual de la qüestió  (bibliografia i recursos en línia).
 • Vincular els materials acadèmics dels continguts amb el currículum d’ESO i batxillerat.
 • Practicar la preparació i la redacció dels temes.
 • Treballar exemples didàctics sobre els temes i trobar eines de millorar.
 • Millorar la planificació, l’organització i el disseny de programacions didàctiques del currículum de Llengua Castellana i Literatura segons la perspectiva competencial.
 • Conèixer les eines pedagògiques i didàctiques per a la programació, des dels aspectes legals i administratius fins als aspectes organitzatius: objectius, competències, continguts, metodologia, activitats d'ensenyament-aprenentatge i avaluació (gradació d’assoliment, etc).
 • Dissenyar exemples concrets de situacions d’aprenentatge i/o unitats didàctiques vinculades als continguts curriculars a qualsevol curs d’ESO i batxillerat.
 1. Explicació i recomanacions dels professors a l’hora d’enfrontar la tasca de preparació i redacció d’un tema.
 2. Aplicacions didàctiques i/o situacions d'aprenentatge dels temes amb propostes per a ESO i batxillerat.
 3. Resolució de dubtes sobre les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes.
 4. Disseny de les parts d’una programació: tria del curs, del model de centre, del disseny de les unitats didàctiques i de la resta dels apartats (objectius, competències, metodologia, activitats d'ensenyament-aprenentatge, NEE i avaluació).

 

Francesc Reina González

Barcelona (1966). Llicenciat en Filologia Hispànica. Catedràtic de secundària de Llengua Castellana i Literatura. Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professor associat a la mateixa universitat. Formador de l'àrea de llengua i didàctica amb diferents interessos dins d'aquests àmbits (l'accés a la docència, la gramàtica competencial i la creació literària). Ha publicat edicions divulgatives d'obres de la literatura castellana, com ara Tres sombreros de copa de Mihura, o les Novelas Ejemplares de Cervantes.

Marcos Vicente Maurel

Diploma d'Estudis Avançats en Filologia Hispànica per la UB i professor d'institut. Ha publicat articles i ressenyes crítiques a "El Periódico de Catalunya", "Cuadernos Hispanoamericanos", "Ínsula", "Turia", "Quimera", etc., a més d'edicions didàctiques de Lope de Vega, Galdós i Lorca. La seva tasca investigadora se centra en la historia cultural de l'Espanya del segle XX, amb treballs que analitzen el feixisme cultural i l'obra d'escriptors com Max Aub, Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Francisco Umbral, etc. És professor formador del CDL des del 2010.

Cal acreditar el 80 % d’assistència a les sessions.

 • 48 hores presencials (24 per cada formador) en trobades de 3 hores.
 • 22 hores no presencials de treball personal avaluable.

Distribució d'hores i format per a cada formador:

 • Francesc Reina: 12 hores presencials físiques i 12 hores presencials telemàtiques (24 hores en total)
 • Marcos Vicente: 24 hores presencials telemàtiques.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428